Noben glas

Noben glas Noben glas zbirka sedmih kratkih zgodb Suzane Tratnik se osredinja na mlado junakinjo dekle nekje med otro tvom in najstni tvom ki dogajanja v svetu okrog sebe spremlja z me anico ne ve otro ke in

 • Title: Noben glas
 • Author: Suzana Tratnik Tina Kozin
 • ISBN: 9789612842116
 • Page: 424
 • Format: Hardcover
 • Noben glas, zbirka sedmih kratkih zgodb Suzane Tratnik, se osredinja na mlado junakinjo, dekle nekje med otro tvom in najstni tvom, ki dogajanja v svetu okrog sebe spremlja z me anico ne ve otro ke in ne e odrasle perspektive Smrt stare mame, grobosti nezadovoljne va ke u iteljice, bole ino ob ob utku izklju enosti in lo itev star ev spremljajo elementi fantastike, otroNoben glas, zbirka sedmih kratkih zgodb Suzane Tratnik, se osredinja na mlado junakinjo, dekle nekje med otro tvom in najstni tvom, ki dogajanja v svetu okrog sebe spremlja z me anico ne ve otro ke in ne e odrasle perspektive Smrt stare mame, grobosti nezadovoljne va ke u iteljice, bole ino ob ob utku izklju enosti in lo itev star ev spremljajo elementi fantastike, otro ke interpretacije sveta, ironija in izviren humor, ki se sre uje z odraslim, mnogo bolj suhoparnim pogledom na ivljenjske re i Noben glas je v opusu Suzane Tratnik naj istej i opis prvega soo enja z minljivostjo vsega, je najbolj ob uten opis to ke prehoda iz nekega morda ne ravno osre ujo ega, zato pa polnega in znanega, doma ega sveta otro tva v samotni svet prezgodnje odraslosti, la nih domov in velikih bremen.

  • Free Read [Christian Book] Å Noben glas - by Suzana Tratnik Tina Kozin É
   424 Suzana Tratnik Tina Kozin
  • thumbnail Title: Free Read [Christian Book] Å Noben glas - by Suzana Tratnik Tina Kozin É
   Posted by:Suzana Tratnik Tina Kozin
   Published :2019-06-04T09:30:03+00:00

  2 thoughts on “Noben glas

  1. Suzana Tratnik se je rodila leta 1963 v Murski Soboti Diplomirala je iz sociologije na Fakulteti za dru bene vede in magistrirala iz antropologije spolov na Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteti za podiplomski tudij ivi in dela v Ljubljani kot pisateljica, prevajalka in publicistka Objavila je est kratkroproznih zbirk Pod ni lo 1997 , Na svojem dvori u 2003 , Vzporednice 2005 , esa nisem nikoli razumela na vlaku 2008 , Dva svetova 2010 in Rezervat 2012 dva romana Ime mi je Damjan 2001 in Tretji svet 2007 , otro ko slikanico Zafu kana Ganca 2010 , napisala pa je e monodramo Ime mi je Damjan 2002 , radijsko igro Lepo dan e naprej 2011 in dve strokovni deli o lezbi nem gibanju v Sloveniji in o lezbi ni literaturi ter memoare Lezbi ni aktivizem po korakih 2013 Leta 2007 je prejela nagrado Pre ernovega sklada za literaturo Njene knjige in posami ne kratke zgodbe so prevedene v ve kot dvajset jezikov, sama pa je prevedla ve knjig britanske in ameri ke proze, dramatike in strokovnih besedil razli nih avtoric in avtorjev, kot so Judith Butler, Adrienne Rich, Leslie Feinberg, Michael Cunningham, Jackie Kay, Mary Dorcey, Katy Watson, Ian McEwan, Dennis Cooper, Helen Zahavi in Truman Capote.Je tudi dolgoletna lezbi na aktivistka, ob asna voditeljica kulturnih in literarnih prireditev ter soorganizatorka FGLF festivala lezbi nega in gejevskega filma pri Dru tvu kuc.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *