Noben glas

Noben glas Noben glas zbirka sedmih kratkih zgodb Suzane Tratnik se osredinja na mlado junakinjo dekle nekje med otro tvom in najstni tvom ki dogajanja v svetu okrog sebe spremlja z me anico ne ve otro ke in

 • Title: Noben glas
 • Author: Suzana Tratnik Tina Kozin
 • ISBN: 9789612842116
 • Page: 402
 • Format: Hardcover
 • Noben glas, zbirka sedmih kratkih zgodb Suzane Tratnik, se osredinja na mlado junakinjo, dekle nekje med otro tvom in najstni tvom, ki dogajanja v svetu okrog sebe spremlja z me anico ne ve otro ke in ne e odrasle perspektive Smrt stare mame, grobosti nezadovoljne va ke u iteljice, bole ino ob ob utku izklju enosti in lo itev star ev spremljajo elementi fantastike, otroNoben glas, zbirka sedmih kratkih zgodb Suzane Tratnik, se osredinja na mlado junakinjo, dekle nekje med otro tvom in najstni tvom, ki dogajanja v svetu okrog sebe spremlja z me anico ne ve otro ke in ne e odrasle perspektive Smrt stare mame, grobosti nezadovoljne va ke u iteljice, bole ino ob ob utku izklju enosti in lo itev star ev spremljajo elementi fantastike, otro ke interpretacije sveta, ironija in izviren humor, ki se sre uje z odraslim, mnogo bolj suhoparnim pogledom na ivljenjske re i Noben glas je v opusu Suzane Tratnik naj istej i opis prvega soo enja z minljivostjo vsega, je najbolj ob uten opis to ke prehoda iz nekega morda ne ravno osre ujo ega, zato pa polnega in znanega, doma ega sveta otro tva v samotni svet prezgodnje odraslosti, la nih domov in velikih bremen.

  Suzana Tratnik Noben glas YouTube Sep , This feature is not available right now Please try again later. Suzana Tratnik Noben glas Noben glas, zbirka sedmih kratkih zgodb Suzane Tratnik, se osredinja na mlado junakinjo, dekle nekje med otro tvom in najstni tvom, ki dogajanja v svetu okrog sebe spremlja z me anico ne ve otro ke in ne e odrasle perspektive. Noben glas by Suzana Tratnik Noben glas, zbirka sedmih kratkih zgodb Suzane Tratnik, se osredinja na mlado junakinjo, dekle nekje med otro tvom in najstni tvom, ki dogajanja v svetu okrog sebe spremlja z me anico ne ve otro ke in ne e odrasle perspektive. Suzana Tratnik Noben glas Beletrina beletrina Noben glas je v opusu Suzane Tratnik naj istej i opis prvega soo enja z minljivostjo vsega, je najbolj ob uten opis to ke prehoda iz nekega morda ne ravno osre ujo ega, zato pa polnega in znanega, doma ega sveta otro tva v samotni svet prezgodnje odraslosti, la nih domov in velikih bremen. Noben glas Dobre knjige Noben glas Ljubljana, Beletrina, t strani Zbirka Knji na zbirka Beletrina anr kratka zgodba Narodnost slovenska knji evnost elimo biti sli ani, tudi v svoji druga nosti in ho emo biti druga ni, zato, da smo sli ani, videni Skozi sedem kratkih zgodb spremljamo odra anje mladega dekleta sredi mesta na vzhodu Noben glas Suzana Tratnik Knjiga Emka Oct , Noben glas je v opusu Suzane Tratnik naj istej i opis prvega soo enja z minljivostjo vsega, je najbolj ob uten opis to ke prehoda iz nekega morda ne ravno osre ujo ega, zato pa polnega in znanega, doma ega sveta otro tva v samotni svet prezgodnje odraslosti, la nih domov in velikih bremen. Nagrada za najbolj o zbirko kratkih zgodb Suzani Tratnik Sep , Nagrado za najbolj o zbirko kratkih zgodb preteklega leta, poimenovano novo mesto, je prejela Suzana Tratnik za zbirko Noben glas Z njo po mnenju irije dokazuje, da sodi v sam vrh sodobne slovenske proze Nagrado so podelili v petek v Novem mestu v okviru festivala Novo mesto short, ki se danes Noben glas eRast Odlomek iz zbirke Noben glas, Beletrina, Med poukom, po pouku in celo med odmori na strani u so vsi po eli samo eno obra ali so kocko, sestavljeno iz manj ih kock, in iskali skladne barvne kombinacije v eni vrsti Vsi so si eleli zlo iti te manj e kocke v veliko kocko z Noben glas Knjigarna Bukla Noben glas je v opusu Suzane Tratnik naj istej i opis prvega soo enja z minljivostjo vsega, je najbolj ob uten opis to ke prehoda iz nekega morda ne ravno osre ujo ega, zato pa polnega in znanega, doma ega sveta otro tva v samotni svet prezgodnje odraslosti, la nih domov in velikih bremen. Recenzija zbirke kratkih zgodb Suzane Tratnik Noben glas Pisateljica, prevajalka, publicistka in lezbi na aktivistka Suzana Tratnik je tik pred zaznamovanjem dvajsetletnega ustvarjanja izdala sedmo zbirko kratkih zgodb z zgovornim naslovom Noben glas V njih ponovno problematizira svet svojega otro tva Kot sama pravi, tega sveta v svojem pisanju ni nikoli zapustila, saj ji predstavlja neusahljiv vir pisanja.

  • [PDF] Download ✓ Noben glas | by ¾ Suzana Tratnik Tina Kozin
   402 Suzana Tratnik Tina Kozin
  • thumbnail Title: [PDF] Download ✓ Noben glas | by ¾ Suzana Tratnik Tina Kozin
   Posted by:Suzana Tratnik Tina Kozin
   Published :2019-09-11T15:52:20+00:00

  2 thoughts on “Noben glas

  1. Suzana Tratnik se je rodila leta 1963 v Murski Soboti Diplomirala je iz sociologije na Fakulteti za dru bene vede in magistrirala iz antropologije spolov na Institutum Studiorum Humanitatis Fakulteti za podiplomski tudij ivi in dela v Ljubljani kot pisateljica, prevajalka in publicistka Objavila je est kratkroproznih zbirk Pod ni lo 1997 , Na svojem dvori u 2003 , Vzporednice 2005 , esa nisem nikoli razumela na vlaku 2008 , Dva svetova 2010 in Rezervat 2012 dva romana Ime mi je Damjan 2001 in Tretji svet 2007 , otro ko slikanico Zafu kana Ganca 2010 , napisala pa je e monodramo Ime mi je Damjan 2002 , radijsko igro Lepo dan e naprej 2011 in dve strokovni deli o lezbi nem gibanju v Sloveniji in o lezbi ni literaturi ter memoare Lezbi ni aktivizem po korakih 2013 Leta 2007 je prejela nagrado Pre ernovega sklada za literaturo Njene knjige in posami ne kratke zgodbe so prevedene v ve kot dvajset jezikov, sama pa je prevedla ve knjig britanske in ameri ke proze, dramatike in strokovnih besedil razli nih avtoric in avtorjev, kot so Judith Butler, Adrienne Rich, Leslie Feinberg, Michael Cunningham, Jackie Kay, Mary Dorcey, Katy Watson, Ian McEwan, Dennis Cooper, Helen Zahavi in Truman Capote.Je tudi dolgoletna lezbi na aktivistka, ob asna voditeljica kulturnih in literarnih prireditev ter soorganizatorka FGLF festivala lezbi nega in gejevskega filma pri Dru tvu kuc.

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *